MENU ↓
powróć na start

Zdjecia z wydarzeń organizowanych przez Fundację Podróże bez Granic w ramach projektu Nie-pełnosprawne więzi dostępne są w galerii na naszym profilu facebookowym: ZDJĘCIA

Projekt realizowany przez Centrum Integracji Gdynia w partnerstwie z Fundacją Podróże bez Granic. Projekt jest finansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Urzędu Miasta Gdyni w ramach konkursu zacieśniania więzi pomiędzy osobami niepełnosprawnymi a członkami rodzin.