MENU ↓
powróć na start

WŁADZE FUNDACJI:

Zarząd:                                          
Marta Ostrowska - Prezes
Artur Labudda - Wiceprezes
Grzegorz Wojak - Członek Zarządu
Jolanta Anna Urbańska - Członek Zarządu
Tomasz Ostrowski - Członek Zarządu

Rada:
Tomasz Feliszewski - Przewodniczący
Joanna Czerwińska - Członek Rady Fundacji
Maria Popielawksa - Członek Rady Fundacji 

ZESPÓL FUNDACJI: 
Marta Ostrowska - organizacja wyjazdów zagranicznych
Ania Urbańska - organizacja eventów krajowych
Artur Labudda - fundraiser
Grześ Wojak - IT / WWW / DTP

DANE FUNDACJI:  
Fundacja Podróże bez Granic
ul. Warszawska 43/1
81-309 Gdynia
Tel.: 692 44 51 88
podroze@podrozebezgranic.pl

KRS 0000441552
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON 221789255
NIP 586-228-01-64

Konto fundacji: Mbank:
96 1140 2017 0000 4702 1297 1748

Fundacja Podróże bez Granic z siedzibą w Gdyni została zarejestrowana 26 listopada 2012 i zajmuje się promocją oraz wdrażaniem niekonwencjonalnych form rehabilitacji oraz integracji społecznej osób z niepełnosprawnością poprzez organizację unikalnych w skali kraju wyjazdów, podróży zagranicznych oraz eventów.

Celem Fundacji jest przełamywanie stereotypów na temat możliwości osób z niepełnosprawnością i pokazywanie, także własnym przykładem, iż ograniczenia nie istnieją, a to co powstrzymuje nas przed realizacją marzeń to przede wszystkim bariery tkwiące w naszych umysłach. Zespół Fundacji składa się z 4 osób, w tym 3 osób z niepełnosprawnością, dzięki czemu działania realizowane są nie tylko dla, ale przede wszystkim przez osoby z niepełnosprawnością.

Działania Fundacji skierowane są do osób z całej Polski, bez względna stopień i rodzaj niepełnosprawności. Ma to na celu pokazanie uczestnikom, którzy często przebywają wyłącznie w środowisku osób z podobnymi dysfunkcjami, rzeczywistości, potrzeb i wyzwań, jakie doświadczają inni, dzięki czemu zaczynają oni zauważać własne sile strony i możliwości. Jednocześnie, zabieranie na wyjazdów małej liczby asystentów zmusza osoby z niepełnosprawnością do maksymalnej samodzielności, aktywności i wzajemnego wspierania się, w możliwym dla każdej osoby zakresie, a w konsekwencji zapomnienia o własnych ograniczeniach oraz poczucia się pełnoprawnymi i pełnosprawnymi uczestnikami grupy.

Wśród realizowanych przez Fundację działań znajdują się: 

 • organizacja weekendów z adrenaliną poświęconych takim aktywnościom jak: skoki na spadochronach, jazda na rowerach, handbike’ach i tandemach, loty na szybowcach, spływy kajakowe, jazda na nartach, offroad, żeglarstwo, nurkowanie,

 • organizacja wyjazdów zagranicznych, w tym dla innych organizacji, do takich miejsc jak: Rzym, Paryż, Berlin, Praga, Wilno, Dania,

 • organizacja cyklicznych spotkań integracyjnych i aktywizujących dla osób z niepełnosprawnością z Trójmiasta i okolic poświęconych tematyce podróży, aktywności i samodzielności,

 • realizacja szkoleń dla młodzieży, osób dorosłych i firm z zakresu problematyki i praktycznego wspierania osób z niepełnosprawnością,

 • badania przestrzeni publicznej w zakresie jej dostępności do potrzeb osób z niepełnosprawnością. 

 • działalnosć edukacyjna - wydanie serii książeczek dla dzieci pt. "Przygody Rysia i Krzysia": www.rysikrzys.pl.  

Poprzez działania Fundacji, której adresatami są osoby z niepełnosprawnością: 

 • rozbudzamy chęć do wyjścia poza własne ograniczenia bez względu na ich naturę,

 • kreujemy postawy otwartości na świat i innych ludzi,

 • promujemy nowatorskie metody rehabilitacji i budowania samodzielności życiowej poprzez sport, turystykę, rekreację,

 • tworzymy przestrzeń wspólnego działania oraz „czerpania” od siebie nawzajem przez osoby pełno i niepełnosprawne,

 • pomagamy w przełamywaniu poczucia niemocy spowodowanej niepełnosprawnością,

 • zachęcamy do „wyjścia z czterech ścian”, aktywności i działania pomimo komplikacji i trudności wynikających ze stanu zdrowia,

 • propagujemy pozytywne podejście do świata, życia i siebie samych wśród osób niepełnosprawnych,

 • budujemy pozytywny wizerunek osoby niepełnosprawnej sprzyjając tym samym idei integracji społecznej.

Co jest w naszej działalności nowego, innego, innowacyjnego? 

 • chęć przełamywania stereotypów na temat możliwości działań osób z niepełnosprawnością i pokazywanie, także własnym przykładem, iż ograniczenia nie istnieją, a to co powstrzymuje nas przed przygodami to bariery tkwiące jedynie w naszych umysłach,

 • angażowanie we wspólne działania ludzi o różnym rodzaju i stopniu niepełnosprawności dzięki czemu osoby, które zwykle spędzały czas w środowisku osób z podobnymi dysfunkcjami poznają rzeczywistość, potrzeby i wyzwania innych, zaczynają postrzegać temat niepełnosprawności także z perspektywy innego rodzaju problemów, a dzięki porównaniu wzajemnych trudności, często zauważają także pozytywne aspekty swojej sytuacji, swoje silne strony i możliwości, jakich wcześniej nie dostrzegali,

 • zabieranie na nasze wyjazdy małej liczby asystentów, dzięki czemu osoby z niepełnosprawnością muszą pomagać sobie wzajemnie, w możliwym dla każdej osoby zakresie, czując się pełnoprawnymi i pełnosprawnymi uczestnikami grupy, zapominając często o własnych ograniczeniach i niepełnosprawności, aktywizując się do działania i czując, ze mogą na siebie wzajemnie liczyć,

 • uczestnicy naszych wyjazdów i eventów są angażowani do działania na wszystkich etapach organizacji i realizacji wydarzenia, stając się nie tylko biernymi odbiorcami wydarzeń, ale jego aktywnymi realizatorami, działamy więc nie tylko „dla” ale przede wszystkim „z” osobami z niepełnosprawnością,

 • W trakcie organizowanych przez nas wyjazdów i imprez korzystamy z innowacyjnych rozwiązań technicznych umożliwiających osobom z niepełnosprawnością uprawiać sporty i korzystać z życia w takim samym stopniu jak osoby zdrowe (narty, żeglarstwo, urządzenia usprawniające zwiedzanie, etc),

 • sami jesteśmy w zdecydowanej większości grupą osób z niepełnosprawnością, która chce aktywnie działać na rzecz poprawy własnej sytuacji, pomimo barier!