MENU ↓
powróć na start

WŁADZE FUNDACJI:
Zarząd:                                          

Marta Ostrowska - Prezes
Artur Labudda - Wiceprezes
Grzegorz Wojak - Członek Zarządu
Jolanta Anna Urbańska - Członek Zarządu
Tomasz Ostrowski - Członek Zarządu

Rada:
Tomasz Feliszewski - Przewodniczący
Joanna Czerwińska - Członek Rady Fundacji
Maria Popielawksa - Członek Rady Fundacji 

ZESPÓL FUNDACJI: 
Marta Ostrowska - organizacja wyjazdów zagranicznych
Ania Urbańska - organizacja eventów krajowych
Artur Labudda - fundraiser
Grześ Wojak - IT / WWW / DTP

DANE FUNDACJI:  
Fundacja Podróże bez Granic
ul. Warszawska 43/1
81-309 Gdynia
Tel.: 692 44 51 88
podroze@podrozebezgranic.pl

KRS 0000441552
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON 221789255
NIP 586-228-01-64

Konto fundacji: Mbank:
96 1140 2017 0000 4702 1297 1748


ZACZĘŁO SIĘ OD... pasji i chęci działania Marty i Marysi, które wiedziały, że największą radość daje to, czym można się dzielić z innymi, zwłaszcza tymi, którzy by spełniać swoje marzenia potrzebują pomocy i wsparcia. Tak narodził się pomysł Fundacji Podróże bez Granic, zarejestrowanej 26 listopada 2012 roku, łączącej wszystkich entuzjastów podróżowania i turystyki niezależnie od poziomu ich sprawności, czy samodzielności. Kiedy do zespołu dołączyli Ania, Artur i Grześ szybko okazało się że razem można zrobić znacznie więcej! Stąd pomysł projektów rekreacyjnych, sportowych oraz tych z adrenaliną.

CELE FUNDACJI: 

Poprzez działania Fundacji, której adresatami są osoby z niepełnosprawnością:

 • rozbudzamy chęć do wyjścia poza własne ograniczenia bez względu na ich naturę,
 • kreujemy postawy otwartości na świat i innych ludzi,
 • promujemy nowatorskie metody rehabilitacji i budowania samodzielności życiowej poprzez sport, turystykę, rekreację,
 • tworzymy przestrzeń wspólnego działania oraz „czerpania” od siebie nawzajem przez osoby pełno i niepełnosprawne,
 • pomagamy w przełamywaniu poczucia niemocy spowodowanej niepełnosprawnością,
 • zachęcamy do „wyjścia z czterech ścian”, aktywności i działania pomimo komplikacji i trudności wynikających ze stanu zdrowia,
 • propagujemy pozytywne podejście do świata, życia i siebie samych wśród osób niepełnosprawnych,
 • budujemy pozytywny wizerunek osoby niepełnosprawnej sprzyjając tym samym idei integracji społecznej.

Co jest w naszej działalności nowego, innego, innowacyjnego? 

 • chęć przełamywania stereotypów na temat możliwości działań osób z niepełnosprawnością i pokazywanie, także własnym przykładem, iż ograniczenia nie istnieją, a to co powstrzymuje nas przed przygodami to bariery tkwiące jedynie w naszych umysłach,
    
 • angażowanie we wspólne działania ludzi o różnym rodzaju i stopniu niepełnosprawności dzięki czemu osoby, które zwykle spędzały czas w środowisku osób z podobnymi dysfunkcjami poznają rzeczywistość, potrzeby i wyzwania innych, zaczynają postrzegać temat niepełnosprawności także z perspektywy innego rodzaju problemów, a dzięki porównaniu wzajemnych trudności, często zauważają także pozytywne aspekty swojej sytuacji, swoje silne strony i możliwości, jakich wcześniej nie dostrzegali,
    
 • zabieranie na nasze wyjazdy małej liczby asystentów, dzięki czemu osoby z niepełnosprawnością muszą pomagać sobie wzajemnie, w możliwym dla każdej osoby zakresie, czując się pełnoprawnymi i pełnosprawnymi uczestnikami grupy, zapominając często o własnych ograniczeniach i niepełnosprawności, aktywizując się do działania i czując, ze mogą na siebie wzajemnie liczyć,
    
 • uczestnicy naszych wyjazdów i eventów są angażowani do działania na wszystkich etapach organizacji i realizacji wydarzenia, stając się nie tylko biernymi odbiorcami wydarzeń, ale jego aktywnymi realizatorami, działamy więc nie tylko „dla” ale przede wszystkim „z” osobami z niepełnosprawnością,
    
 • W trakcie organizowanych przez nas wyjazdów i imprez korzystamy z innowacyjnych rozwiązań technicznych umożliwiających osobom z niepełnosprawnością uprawiać sporty i korzystać z życia w takim samym stopniu jak osoby zdrowe (narty, żeglarstwo, urządzenia usprawniające zwiedzanie, etc),
    
 • sami jesteśmy w zdecydowanej większości grupą osób z niepełnosprawnością, która chce aktywnie działać na rzecz poprawy własnej sytuacji, pomimo barier!