MENU ↓
powróć na start

"Witomino bez Granic - obszar 1 oraz obszar 2" to dwa projekty finansowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Gminę Miasta Gdynia, których celem jest zweryfikowanie dostępności gdyńskiej dzielnicy Witomino Radiostacja dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. 

Przedstawiciele Fundacji oraz mieszkańcy trójmiasta, w tym mieszkańcy dzielnicy Witomino, prowadzili w dzielnicy serię spacerów badawczych, podczas których zaznaczali napotykane bariery i usterki na specjalnej mapie www.naprawmyto.pl.

Dane z mapy przekazywane będą do odpowiednich wydziałów miasta, a także posłużą w planowanym procesie rewitalizacji badanego obszaru, co ma przełożyć sie na dostosowanie dzielnicy do potrzeb niepełnosprawnych użytkowników przestrzeni. 

Projekt realizowany był w okresie od 8.10.2015 do 31.12.2015. W sumie w ramach oby projektów zrealizowano 16 spacerów, w których wzięło udział łącznie 13 osób z niepełnosprawnością z Gdyni i okolic. Podczas spacerów zauważono i naniesiono na mapę 161 barier, a następnie opracowano raport podsumowujący nasze obserwacje, który, mamy nadzieję, przełoży się na realne zmiany w dzielnicy w trakcie jej rewitalizacji.

Projekty realizowane były z inicjatywy Miasta Gdynia i finasowane ze środków Gminy Miasta Gdynia oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.