MENU ↓
powróć na start

W zależności od zakresu udzielonego wsparcia oferujemy PROMOCJĘ wspierającego w indywidualnie uzgodniony sposób, w tym poprzez:

 • zawarcie nazwy sponsora w nazwie projektu (sponsor tytularny projektu), 
 • umieszczenie loga/baneru sponsora na stronie głównej Fundacji i Portalu Podróżniczego www.podrozebezgranic.pl na czas określony,
 • umieszczenie loga partnera w zakładce Sponsorzy, Partnerzy i Przyjaciele na czas nieokreślony,
 • umieszczenie loga partnera we wszystkich materiałach informacyjno-promocyjnych eventu, w tym:
  • materiałach prasowych, 
  • mailach, plakatach, banerach, 
  • materiałach przekazanym uczestnikom podczas wyjazdu/ eventu, 
  • identyfikatorach, przywieszkach do bagażu, tabliczce identyfikacyjnej grupy, pocztówkach wysyłanych z podróży do sponsorów i podopiecznych Fundacji,
  • bieżących relacjach z realizacji projektu,
  • przewodnikach dostępności, tworzonych po każdym z wyjazdów zagranicznych i udostępnianych bezpłatnie kolejnym zwiedzającym i organizacją działającym na rzecz osób z niepełnosprawnością,
Jesteśmy otwarci także na wszelkie inne formy promocji Partnera/ Sponsora zgodne z indywidualnymi oczekiwaniami, w tym poprzez: 
 • umieszczenie loga Partnera/ Sponsora na koszulkach/ czapeczka/ innych elementach odzieży,
 • eksponowanie przekazanych Fundacji materiałów reklamowych Sponsora/ Partnera, 
 • prowadzenia własnej dokumentacji projektu,
 • możliwość zaangażowania w projekt pracowników firmy,
 • możliwość wskazania osób do udziału w projekcie, itp.